Wen Xinhong 溫新紅, "Jishu jinbu zhi yiwei zhe qiji he kenengxing" 技術進步祇意味著契機和可能性. Zhongguo kexue bao (zhoumo ban) 中國科學報周末版,Friday, April 28, 2017, pp. 1 & 7.
Wen Qingxin 溫慶新, "Kaizhan yuedushi shizheng yanjiu" 開展閲讀史實證研究. Zhongguo shehui kexue bao 中國社會科學報, June 28, 2018, p. 7. (Also available online at http://whis.cssn.cn/sjs/sjs_xsdt/201806/t20180629_4487244.shtml)。